Process Overlap Theory

Kovács Kristóf

Az intelligencia kutatásának alapkérdése, hogy egyféle vagy sokféle képesség létezik. Ha egyetlen általános intelligenciáról beszélünk, akkor az emberek egyetlen dimenzió alapján rangsorolhatók, ezért a vitának számottevő oktatáspolitikai jelentősége is van. A terület egyik legtöbbször replikált eredménye szerint a különféle kognitív képességteszteken (emlékezeti terjedelem, téri-vizuális képességek, szókincs, stb.) elért eredmények közti korreláció minden esetben pozitív. Ezért ha a teszteredményeket faktoranalízisnek vetjük alá, egy általános faktort (g-faktor) nyerünk. Az általános intelligencia elmélete a „pszichometriai g-t" azonosítja egy, az egyének szintjén érvényes általános képességgel, amelyet valamennyi teszt mér. Azonban számos tény szól ez ellen a magyarázat ellen: 1) neuropszichológiai sérülések, 2) fejlődési zavarok, 3) nemi különbségek, stb. Kovács Kristóf és Andrew Conway (Princeton Egyetem) kialakítottak egy elméletet (Process Overlap Theory, a továbbiakban POT) az általános faktor magyarázatára. Az elmélet támaszkodik a munkamemória egyéni különbségeivel kapcsolatos pszichológiai valamint a prefrontális funkciókkal kapcsolatos idegtudományi eredményekre. A POT abból a feltevésből indul ki, hogy a mentális tesztek megoldásához számos pszichológiai folyamatra van szükség. A POT szerint a pozitív korrelációk és így az általános faktor annak az eredménye, hogy központi végrehajtó folyamatok (amelyek a kognitív kontrollért, gátlásáért, stb. felelősek) az egyes feladatok megoldásához szükséges kognitív tevékenység során „átfedésben vannak" a terület-specifikus folyamatokkal.

Együttműködések:

Dr. Andrew Conway

Kapcsolódó közlemények:

Kovacs, K., & Conway, A.R.A. (kézirat bírálat alatt): Process Overlap Theory: A unified account of human intelligence.

Conway, A. R. A., & Kovacs, K. (2015). New and emerging models of intelligence. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 6, 419-426.

Conway, A. R. A., & Kovács, K. (2013). Individual differences in intelligence and working memory: A review of latent variable models. In B. H. Ross (Ed.), The Psychology of Learning and Motivation, Vol. 58. New York: Academic Press, 233-270.

Kovacs K., Conway, A. R. A., „Process Overlap Theory: A Unified Account of Human Intelligence", International Convention of Psychological Science, 14/3/2015, Amsterdam, The Netherlands

Kovacs K., „The nature of the positive manifold and its relation to models of intelligence", 15th Annual Conference of the International Society for Intelligence Research, Graz, Austria, 12/12/2014

Conway, A. R. A., Kovacs K., „Process overlap theory: A unified positive account of working memory capacity", International Conference on Working Memory, 9/7/2014, Cambridge, United Kingdom

Kovacs K., Conway, A. R. A., „Process overlap theory: an account of the positive manifold in intelligence", European Society for Cognitive Psychology (ESCOP-8), 30/8/2013

Conway, A. R. A., Kovacs K., „Process overlap theory: an account of the positive manifold in working memory", European Society for Cognitive Psychology (ESCOP-8), 30/8/2013

Kovacs K., Conway, A. R. A., „Towards a unified psychometric model of working memory and intelligence", Sixth European Working Memory Symposium (EWOMS-6), Fribourg, Switzerland, 3/9/2012

Kovacs K.,„A process overlap theory of general intelligence", Institute of Psychopharmacology, James Cook University, 16/12/2013

Kovacs K.,„A process overlap theory of the general factor of intelligence", Department of Psychology, Princeton University, 20/11/2013 • Kovacs K., „A component process model of the general factor of intelligence", Psychological Methods Department, University of Amsterdam, 17/8/2009

Kovacs K., „A component process asccount of the general factor of intelligence", Department of Education, University of Cambridge, 20/1/2009 •


< Vissza